24-25 sept.

Annexet, Stockholm

Medverkande

Andreas Häger

Han brinner för att den unga generationen ska få växa i sin tro och möta Jesus. Sedan 2017 har han rest runt i Sverige och inspirerat skolgrupper och ungdomar att dela sin tro i skolan genom allt från predikningar till workshops. På fritiden kan du hitta honom antingen lajvandes eller dansandes. I höst tar Andreas över efter Emma Bergkvist som ledare för Ny Generation.

24-25 sept.

Annexet, Stockholm